Over de opvang
Welkom
Vogel in nood?
Over de opvang
Onze doelstellingen
Anbi
Jaren in vogelvlucht
Donateurs
Anders Helpen
Vrijwilligerswerk
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
Web-links
Laatste nieuws
Goed om te weten!

Aan de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg zijn de volgende keurmerken toegekend:

anbi goedgekeurd

KGBlogoweb

Meest bekeken

uil met knipoog

 

 

  1. Over de Stichting Mens, Dier en Natuur   
  2. Doelstellingen (volgens de statuten)
  3. Jaarverslag: 2015 in vogelvlucht
  4. Beleidsplan: vooruitblik 2015/2016
  5. Organisatie, contactgegevens en beloning
  6. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
  7. Financieel jaaroverzicht

 

1. Over de Stichting Mens, Dier en Natuur

Stichting Mens, Dier en Natuur – Vogelopvang Woudenberg.
De Stichting wordt bij afkorting ook wel genaamd: Stichting Vogelopvang Woudenberg    

Het beleid van de Stichting Vogelopvang Woudenberg is gericht op het opvangen en verzorgen van gewonde, zieke en andere hulpbehoevende vogels om ze daarna gezond weer uit te zetten in een geschikte omgeving. In de opvang worden jaarlijks veel zieke en gewonde dieren uit de regio verzorgd. Van merels tot uilen, van verkeersslachtoffers tot zieke dieren. Dagelijks worden er gemiddeld 10 tot 15 vogels gebracht die opvang nodig hebben. De dieren krijgen medische hulp en onderdak, hulp bij het herstellen om daarna weer gezond de vrijheid tegemoet te gaan. Voor het realiseren van de opvang is de Stichting bezig met het werven van donateurs, het verkrijgen van giften en het werven van fondsen.

De meeste brengers van zieke of gewonde vogels zijn particulieren. Overige hulpbehoevende vogels worden door de dierenambulances uit de omliggende gemeentes gebracht. De Vogelopvang Woudenberg wordt gedurende 7 dagen per week volledig bemand door alleen vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. Alle werkzaamheden worden door de vrijwilligers met veel enthousiasme uitgevoerd.

2. Doelstellingen (volgens de statuten). De Stichting heeft ten doel

1.    Het bevorderen van een goede relatie tussen mens, dier en natuur.

2.    De opvang van dieren in een opvangcentrum:

2.1.    Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
2.2.    De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
2.3.    De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.
2.4.    Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

3.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect
verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, als in de ruimste zin.

Terug ...

toegangspad3. Jaarverslag: 2015 in vogelvlucht

Een terugblik: zoals u weet vangen wij per jaar rond de 4000 vogels op. Deze vogels worden altijd gebracht met auto’s van particulieren en dierenambu-lances. Vanuit de verre omgeving. Weer of geen weer………. het is altijd druk verkeer richting de Vogelopvang. Het toegangspad naar onze Vogelopvang is een heel lang zandpad met veel begroeiing aan de zijkanten.

Daar het pad intensief werd gebruikt, ontstonden er langzamerhand kuiltjes die steeds groter werden. Een hobbelpad. Niet goed om daar met gewonde dieren overheen te rijden. Het toegangspad hebben we helemaal laten egaliseren . Fijn, want nu is het toegangspad weer goed begaanbaar.

Aantallen en soorten in 2015

Zangvogels:
475 merels, 60 spreeuwen,
19 zanglijsters, 28 heggenmussen,
27 roodborstjes, 22 vinken, 6 appel-vinken, 2 goudvinken, 87 koolmezen,
81 pimpelmezen.

Roofvogels en uilen:
6 haviken, 16 buizerds, 9 sperwers,
3 torenvalken, 1 slechtvalk, 15 bosuilen,
4 ransuilen, 11 steenuilen, 17 kerkuilen.

Water- en weidevogels:
217 wilde eenden, 5 aalscholvers,
19 blauwe reigers, 26 waterhoentjes,
49 meerkoeten, 5 ijsvogels,
24 scholeksters.

jan van gent meerkoet en scholekster ijsvogel
Jan van Gent Meerkoet en scholekster IJsvogel

 Andere gasten:
15 houtsnippen, 25 holenduiven,
691 houtduiven, 289 Turkse tortels,
90 gierzwaluwen, 36 boerenzwaluwen,
23 huiszwaluwen, 28 bonte spechten,
2 zwarte spechten, 3 groene spechten,
1 jan van gent, 1 zilverreiger, 1 ooievaar, 1 watersnip.

Download hier het volledige jaarverslag 2015.

Terug ...

 4. Beleidsplan - Vooruitblik 2016/2017

Al een paar jaar zijn onze oude buiten volières hard aan vervanging toe. Het is een bittere noodzaak om te starten met renovatiewerk-zaamheden: het houtwerk is sterk aan het rotten, het gaas geeft de nodige problemen etc.  

We willen heel graag snel gaan starten met de helft van de volières, zodat we de andere helft van de volières tijdens de vervanging, nog even kunnen gebruiken. Maar…… de kosten zijn hoog. € 36.000,00 voor de renovatie van één rij met volières. Voor beide rijen € 72.000,00. Op dit moment hebben we nog steeds de financiële middelen niet om hier een start mee te gaan maken.

Daarnaast hebben wij ook dringend het volgende nodig:

  • nieuwe couveuses nodig voor in de ziekenboeg
  • verlichting in de watervogel volières
  • antislip maken van de vloeren in de watervogel volières.

U begrijpt dat bovenstaande zaken noodzakelijk zijn om de vogels op een verantwoorde wijze op te vangen in goed geoutilleerde volières en te laten revalideren, zodat ze weer snel  in de vrije natuur kunnen worden vrij gelaten. De financiële middelen ontbreken nog steeds.

Download hier het beleidsplan 2016/2017.

Terug ...

5. Organisatie, contactgegevens en beloning

Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: H. Rosier
Secretaris/ Penningmeester: F.Sjollema
Bestuurslid: J.Boekhout

Contactgegevens

Stichting Mens, Dier en Natuur – Vogelopvang Woudenberg
Voskuilerdijk 12, 3931 MZ Woudenberg
Telefoonnummer: 033 277 2898
Website: www.vogelopvangwoudenberg.nl
Emailadres: info@vogelopvangwoudenberg.nl
Postbankrekening: IBAN-nummer NL17INGB0000330484
BIC code INGBNL2A
Kamer van Koophandel: 41190160
Fiscaal nummer: 8061 59 030

Beloning

Bestuur en dagelijkse leiding: onbezoldigd
Medewerkers: op vrijwillige basis. Beloning niet van toepassing.

6. Algemeen Nut Beogende Instelling– ANBI

Stichting Mens, Dier en Natuur is per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

7. Financieel jaaroverzicht

  Balans en resulatenrekening 2015/2016

Begroting 2015/2016

Toelichting financieel jaaroverzicht:

Jaarlijks reserveren wij voldoende gelden om de verzorging van alle vogels te kunnen garanderen. Wij weten nooit van tevoren hoeveel kostgangers wij krijgen en moeten dus een behoorlijke reserve inbouwen.

2015 stond in het teken van het starten van de fondsenwerving voor de zeer noodzakelijke renovatie van de volières. Het doel is nog niet bereikt, dus in 2016 gaan we hiermee door.

Grote projecten hebben we dit jaar niet gehad, na alle drukte van verbouwingen in voorgaande jaren. Belangrijkste speerpunt dit jaar is het veiliger en toegankelijker maken van het terrein geweest. Daarvoor is het toegangspad opgeknapt en zijn er tal van kleine maar belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

Download hier het financieel jaarverslag.

  Terug ...

 
 

Disclaimer & Privacystatement   

Designed by OSinIT!