Over de opvang
Welkom
Vogel in nood?
Over de opvang
Onze doelstellingen
Anbi
Jaren in vogelvlucht
Donateurs
Anders Helpen
Vrijwilligerswerk
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
Web-links
Laatste nieuws
Goed om te weten!

Aan de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg zijn de volgende keurmerken toegekend:

anbi goedgekeurd

KGBlogoweb

Meest bekeken

Anders helpen

Op dit moment staat 'Anders Helpen?!' in het teken van ons project Vervanging van de ziekenboeg'. Dat is noodzakelijk om ons werk voort te kunnen blijven zetten. Vandaar al die aandacht. Maar natuurlijk is er daarnaast nog veel meer te doen.

Wilt u de opvang helpen om zieke en gewonde vogels op te vangen, te verzorgen en gezond weer vrij te laten? Of meehelpen het onderwerp voorlichting gestalte te geven? Bent u betrokken bij dieren en de natuur en wilt u dat laten merken? Dat kan door donateur te worden, maar ook door anders te helpen! Lees hier zelf meer over de Anders Helpen opties. Er zit vast iets voor u bij!

Anders Helpen! Dat kan zo:


De Stichting Vogelopvang Woudenberg heeft altijd vrijwilligers nodig voor het verzorgen van de dieren, terreinonderhoud en de administratie. Bekijk hier onze vrijwilligersvacatures.

kalender-1.jpg

Met het kopen van de Vogelopvangkalender helpt u ook. Voor uzelf of om cadeau te geven. Een kalender met fraaie kleurenfoto’s van dieren uit de opvang. De volledige opbrengst van de kalender gaat naar de zorg voor de dieren! Bestel de kalender.


Bij de opvang worden door bedrijven en particulieren oude tonercartridges en mobiele telefoons ingeleverd. De opbrengst daarvan komt ook ten goede van de dieren in de opvang.


De opvang is volledig afhankelijk van donaties van donateurs en giften. U kunt zelf een eenmalige gift overmaken op IBAN NL17INGB0000330484 t.n.v. de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg.


Slim schenken met periodieke giften, laat de Belastingdienst meebetalen aan uw giften!

Met ingang van 2014 is het niet langer nodig om een notaris in te schakelen om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel op periodieke giften. U kunt dat rechtstreeks met het goede doel van uw keuze regelen.

De Stichting Mens Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ANBI. Een gift aan ons is dus onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Een bijzonder interessante mogelijkheid is de periodieke gift. Klik hier voor de voorwaarden.

De periodieke gift is, in tegenstelling tot de 'gewone' gift, volledig aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel en geen maximum aan de gift.

Voorwaarde voor volledige aftrekbaarheid van de gift is dat deze vastgelegd moet worden voor een minimale periode van vijf jaar. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dus 16% tot 52% van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. U kunt zelf het jaarlijkse voordeel berekenen met de Schenkcalculator.

Het opstellen van een formulier voor verstrekking periodieke giften is heel eenvoudig. U kunt direct online een formulier invullen en ons via email toesturen: info@vogelopvangwoudenberg.nl
Wij vullen de aanmelding dan aan met de door ons te verstrekken gegevens en ondertekenen de aanmelding. U krijgt het ondertekende formulier via e-mail ondertekend van ons retour.
Daarmee is de afspraak voor periodieke schenking tussen u en ons vastgelegd.

klik hier om een formulier van de belastingdienst te downloaden.

U kunt kiezen voor het formulier 'Periodieke gift in geld' (door u zelf over te maken) of voor het formulier 'Betalingsvolmacht'. Daarmee geeft u toestemming de periodieke gift automatisch te laten incasseren.

Liever niet online en via e-mail? Dan kunt u het gekozen formulier natuurlijk ook downloaden, uitprinten, invullen en opsturen.

 

Diverse supermarkten (waaronder Jumbo) houden acties waarbij klanten het statiegeld van hun flessen kunnen doneren aan een goed doel. Uw supermarkt ook? Meld ons dan aan! Vaak is het goed een email te sturen met informatie over de opvang. U kunt daarvoor de volgende tekst gebruiken:

Graag wil ik de Stichting Vogelopvang Woudenberg aanmelden voor deelname aan de ‘statiegeld-actie’ van - naam van uw supermarkt - 

De Stichting Vogelopvang Woudenberg is er voor de opvang en verzorging van zieke en hulpbehoevende vogels die in het wild leven. De opvang bedient een uitgestrekte regio (ca. 18 gemeentes): van Elburg tot Wijk bij Duurstede. Van Ede tot Zeist.
Jaarlijks worden er zo’n 5.000 vogels opgevangen. Het betreft de opvang van zieke en hulpbehoevende vogels uit stads-, bos-, weide- en watergebieden. Het zijn uiteenlopende soorten vogels. Kleine vogels zoals het winterkoninkje, de pimpelmees, merel, lijster, kievit en scholekster. Grote vogels zoals zwanen en ganzen. En roofvogels zoals de kerkuil, bosuil, havik en torenvalk. Het streven is er op gericht deze dieren weer terug uit te zetten daar waar ze horen: in de vrije natuur!
De gevonden dieren worden gebracht door particulieren, dierenambulances, politie, brandweer, gemeentewerken en waterschap.

De opvang draait al bijna 20 jaar lang volledig op de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van donateurs.
De vogelopvang wordt niet gesubsidieerd. Daarom is voor hen elk extraatje van harte welkom!
Bijgaand treft u meer informatie aan over de opvang.

Ik hoop dat ze mee mogen doen.

Alvast dankuwel en vriendelijke groet,
Uw naam
Uw telefoonnummer

NB de opvang heeft een ING rekening nummer 330484


Wij waarderen het ontzettend als particulieren, verenigingen, bedrijven en scholen het initiatief nemen om een inzamelingsacties te organiseren. Zelf iets organiseren? Denk bijvoorbeeld eens aan een sponsorloop. Laat het ons weten. We nemen graag contact met u op. Vult u svp het formulier volledig in.

Uw naam(*)
vul hier uw naam in
E-mail (*)
vul hier uw e-mailadres in
Telefoon(*)
vul een geldig telefoonnummer in (max 10 cijfers)
Uw idee (*)
vul hier uw idee in


Als u er niet meer bent kan uw hulp blijven bestaan! U kunt u de dieren blijven helpen door de Vogelopvang Woudenberg in uw testament op te nemen. Dit zijn de mogelijkheden.

Door middel van erfstelling.

Vogelopvang Woudenberg kunt u in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Op deze manier ontvangt de Vogelopvang Woudenberg een door u te bepalen percentage van uw nalatenschap.

Door middel van een legaat.

Als u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed wilt nalaten aan de Stichting Vogelopvang Woudenberg dan kan dat met een legaat. U maakt de opvang dan niet tot uw erfgenaam maar neemt haar wel op in uw testament.  U kunt meerdere legaten opnemen in uw erfenis.

Hoe regelt u dat?

U kunt bij een notaris een testament op te stellen. U kunt dan aangeven dat u de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg een vast bedrag (een legaat) of een percentage (een erfstelling) wilt geven van uw nalatenschap.

... zelf een ander passend sponsoridee?

Een idee dat typisch past bij u of uw organisatie. Laat het ons weten. We nemen graag contact met u op. Vult u svp het formulier volledig in.

Uw naam(*)
vul hier uw naam in
E-mail (*)
vul hier uw e-mailadres in
Telefoon(*)
vul een geldig telefoonnummer in (max 10 cijfers)
Uw idee (*)
vul hier uw idee in

 

Anders Helpen! Iets voor u? Bel ons op 033 277 28 98.

Goed om te weten!

 

ANBI

De Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg is door de Belastingdienst goedgekeurd als zijnde een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat goede doelen, die door de Belastingdienst de status van ANBI hebben verkregen, met ingang van 1 januari 2008 geheel vrijgesteld zijn van het betalen van schenkings- en successierechten. Daarnaast kan de donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Keurmerk Goed besteed

De Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg voldoet aan de criteria van het Keurmerk Goed Besteed en mag zich daarmee als goedgekeurde organisatie presenteren. De beoordelingen zijn erop gericht te kunnen vaststellen of een instelling al dan niet voldoet aan de criteria die Keurmerk Goed Besteed heeft opgesteld inzake een betrouwbare en verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit is in het belang van zowel de betrokken instelling als het publiek.

We zijn erg blij met uw hulp. Namens de dieren alvast hartelijk dank!

 

 

  wordnu8.jpg

Weetjes ...

aantal vogels
dat vanaf 01-01-2016
bij de opvang is gebracht:

696
Online doneren
 

Afbeelding online doneren

 

Disclaimer & Privacystatement   

Designed by OSinIT!