Over de opvang
Welkom
Vogel in nood?
Over de opvang
Onze doelstellingen
Anbi
Jaren in vogelvlucht
Donateurs
Anders Helpen
Vrijwilligerswerk
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
Web-links
Laatste nieuws
Goed om te weten!

Aan de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg zijn de volgende keurmerken toegekend:

anbi goedgekeurd

KGBlogoweb

Meest bekeken

Disclaimer & Privacystatement Stichting mens, dier en natuur.


Disclaimer

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door de Stichting mens, dier en natuur op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van de Stichting mens, dier en natuur kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting mens, dier en natuur is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van de Stichting mens, dier en natuur, kennisnemen. De Stichting mens, dier en natuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van de Stichting mens, dier en natuur is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van de Stichting mens, dier en natuur bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacystatement

Gegevens, zoals  naam, adres, geslacht en telefoonnummer of email, die u via onze website aan ons kenbaar maakt, nemen wij op in een gegevensbestand. Uw (adres)gegevens worden door ons gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden die ons kunnen helpen om ons activiteitenprogramma te optimaliseren. Zodanig, dat blijft worden voldaan aan de doelstellingen van de Stichting mens, dier en natuur. Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, tenzij de wet anders voorschrijft. Hebt u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie over onze activiteiten, stuurt u dan een briefje naar Stichting Mens, Dier en Natuur, Voskuilerdijk 12, 3931 MZ Woudenberg. De Stichting Mens, Dier en Natuur behoudt zich het recht voor de privacystatement aan te passen. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te kunnen stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

 

 

 

 

 

 
 

Disclaimer & Privacystatement   

Designed by OSinIT!