Over de opvang
Welkom
Vogel in nood?
Over de opvang
Onze doelstellingen
Anbi
Jaren in vogelvlucht
Donateurs
Anders Helpen
Vrijwilligerswerk
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
Web-links
Laatste nieuws
Goed om te weten!

Aan de Stichting Mens, Dier en Natuur - Vogelopvang Woudenberg zijn de volgende keurmerken toegekend:

anbi goedgekeurd

KGBlogoweb

Meest bekeken

Doelstellingen Stichting Mens, Dier en Natuur - Stg Vogelopvang Woudenberg

 
Doelstellingen volgens de statuten:
 
1.    Het bevorderen van een goede relatie tussen mens, dier en natuur.

2.    De opvang van dieren in een opvangcentrum:

2.1.    Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
2.2.    De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
2.3.    De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.
2.4.    Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

3.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect
verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, als in de ruimste zin.

De doelstelling van de Stichting Vogelopvang Woudenberg is het opvangen en verzorgen van zieke en hulpbehoevende vogels die in het wild leven. Het streven is er op gericht deze dieren weer terug uit te zetten daar waar ze horen: in de vrije natuur.
 
Daarnaast heeft de opvang een educatieve functie in het geven van voorlichting over de wilde flora en fauna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  wordnu8.jpg

animatie5

Weetjes ...

aantal vogels
dat vanaf 01-01-2016
bij de opvang is gebracht:

696
Online doneren
 

Afbeelding online doneren

Facebook

ga naar onze facebook pagina

Vogels
 

Disclaimer & Privacystatement   

Designed by OSinIT!